Bạn ơi download giúp mình 2 tài liệu này nhé, mình đang cần gấp. Cám ơn bạn nhiều!!!!
tailieu.vn/doc/cac-loai-hinh-tin-dung-thuong-mai-va-moi-quan-he-voi-hoat-dong-san-xuat-kinh-doanh.805573.html...