Vẫn có thể chỉnh được bằng block editor :(. Với lại mình đề xuất thêm phần mật khẩu vào khi mở thì tính bảo mật sẽ cao hơn.