Cua 5 Căn Cà Mau là tuyệt vời rồi, chế biến sao cũng ngon.