Ad cho mình hỏi 1 vấn đề trong việc sử dụng word 2010 nha!
Mình có 1 file word trước đây sử dụng word 2007 để soạn thảo,sau này dùng word 2010 để sử dung thì bị lỗi: 1 số công thức vẫn hiển thị...