rất hay nhưng cũng khá khó nhớ k biết là mình có nhớ nổi mấy các kí hiệu này k nữa