Hiện nay các nhà mạng viễn thông lớn của Việt Nam đều bắt đầu triển khai thử nghiệm dịch vụ 4G. Nhà mạng Vina thử nghiệm ở huyện đảo Phú Quốc và quận 1 TP HCM còn nhà mạng Vietttel triển khai tập...