Em đang dùng gói DP120 của dịch vụ 4G Mobifone. Điểm cộng là được cực kỳ nhiều khuyến mại. Điểm trừ là sóng chưa được ổn định (chắc do trong giai đoạn thử nghiệm). Hy vọng nhà mạng sớm phủ sóng rộng...