tui xài cái này amwinoff410 có 416 kb đơn giản dể sữ dung5muon61 tắt hay ngũ đều có hết
https://files.vforum.vn/2018/T03/img/vforum.vn-483342-capture.jpg