Truyện cổ tích Việt Nam “Sự tích chim Đa Đa”


Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé mồ côi cha từ nhỏ. Sau một thời gian chịu tang người mẹ cũng đi lấy chồng. Vì không còn nội ngoại thân thích nên nó...