Các bác cho em hỏi:Nếu sau ngày 1/1/2019, em viết bài Ca ngợi đảng, ca ngợi chính phủ, ca ngợi quốc hội ... Em có xem như phạm tội Xuyên tạc lịch sử, Thông tin sai sự thật ... và có bị xữ không ạ?