cho mình tham gia với nhé, các bạn có quy định thời gian nào gặp nhau không ?