làm sao hiển thị tên
trên đầu con rắn mỗi khi chơi game?