:v giờ mới biết cái trang này là game con rắn đo =)) em tưởng người ta quăng link virus :v