Link đăng kí nè bạn https://vforum.vn/diendan/showthread.php?39661-Dang-ky-thanh-vien-chinh-thuc-cua-vforum-vn