Khoảng 3 4 tr ah bạn, bạn ra mấy tiệm điện thoại hỏi họ xem, nhớ kiểm tra kĩ nha