1) Trước hết mình lập ra Topic này với lý do thấy các bạn hỏi đáp với nhiều chủ đề, lộn xộn gây khó khăn trong việc tìm kiếm kiến thức trong diễn đàn.
2) Tiêu đề thảo luận vì kiến thức môn hóa mình...