Mình có thể dùng điểm năm (2015) nay để xét tuyển năm sau (2016) hay không? Ai biết trả lời giúp mình.