Cho mình hỏi bây giờ mình chuyển thiền từ thẻ agribank qua thẻ mb được ko cụ thể thế nào