Bạn vào bài viết này
https://vforum.vn/diendan/showthread.php?5745-Tong-Hop-CD-ROM-Giao-Trinh-Cua-SSDG-link-mediafire

Link download đầy đủ đây
4share.vn/d/2112141515141918