mình thấy ôn thi đại học trên web cũng được có cả luyện đề với luyện chuyên đề. mình đang luyện trên trang luyenthi360.vn thấy kết quả luyện cũng tăng được 1 ít. luyện lâu chắc cũng khá hiệu quả