Kể cả trên web (html cơ bản) cũng không hỗ trợ kiểu đó đâu. Mình chỉ hay tạo 1 thư mục Bookmark, bên trong có bao nhiêu link thì tuỳ thích, nhấn nút giữa chuột thì nó mở toàn bộ.