Mắt bão cùi bắp vl :)) ...

Giờ chuyển host thôi chứ sao bạn , backup toàn bộ code và data về máy tính và kiếm host nào chuyên nghiệp hơn tý để sử dụng . Thằng Mắt bão mà xài cái gì :yy194: