Vbulletin thì nó không xóa được các website của các bạn dùng null đâu nhé. Nó chỉ cảnh báo và liên hệ các nhà cung cấp yêu cầu can thiệp thôi. Chứ code là của các bạn null cũng là của các bạn. Trừ...