Không có thì chỉ có vứt đi mua cái mới thôi :doremon2: