Nhờ các bạn tìm giúp phần mềm đẻ nạp lại Firmware cho USB của mình với. Mình đã làm theo hướng dẫn mà ko tìm thấy. Mong các bạn giúp đỡ .
USB OTG SANDISK 16GB
Thông tin USB như sau :
...