lỗi rồi thì cho nó vào thùng thôi nạp không sài được đâu nếu cần dữ liệu thì các bác mang qua trung tâm cứu dữ liệu cứu lại thôi