giờ SSD cũng rẽ lắm tầm 500k có quả ngon rồi, rước 1 em về chạy cho xanh mướt