Mình đang muốn tạo số điện thoại ảo Việt Nam để gọi điện thoại hoặc nt cho crush mình. Không biết bác nào có cao kiến hay cách ch không? Mình tham khảo trên GG r mà vẫn không biết cách làm. Bác nào...