iphone mau rớt giá gê, ai cũng xài được hết, ra chợ mấy bà bán rau cũng xài hehe