CHỈ TIÊU VÀ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM VÀO ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 là 4.000 sinh viên hệ đại học chính quy (Trường không tuyển sinh bậc Cao...