có cả shark Hưng với Thu Minh thì chắc là cũng uy tín nhỉ