Đối với sony xperia Z: Tắt nguồn -> tháo thẻ nhớ, tháo sim -> bật nguồn -> hết safe mode -> lắp lại thẻ sim và thẻ nhớ -> máy tự khởi động lại và hoạt động bình thường.
Đã test và ok.