Mình vẫn thích SH mode hơn, dòng xe này vẫn sang trọng và phong cách.