Chào mọi người !

Mình muốn tìm một game mà từng chơi trên Windows Phone 525 vào khoảng năm 2015.
Hôm bữa có thấy chạy quảng cáo trên Youtube nhưng mà nhanh quá mình không có click kịp, nó cũng...