Cách xóa Cache Windows 10 update để tăng dung lượng trống ổ C

Sau mỗi lần chạy Update, Windows luôn tự lưu lại các file tạm vào bộ nhớ Cache. Trong 1 số trường hợp thì các file này vẫn có tác...