Ca sĩ Chế Linh còn có tên Việt là : Lưu Văn Liên nữa đó bà con !