Chế Linh hát rất hay được xem là Tứ Đại Thiên Vương của nền âm nhạc Việt Nam trước như : Duy Khánh, Hùng Cường, Nhật Trường, Chế Linh) giờ chỉ còn lại một mình Chế Linh. Buồn thế giờ chỉ còn 1 trụ...