Theo mình biết có các bài test đặc trưng tính cách, chọn ngành nghề phù hợp như DISC, Holland.
Không biết các bạn đã làm chưa, có đúng không?
Mình biết trang Jobtest.vn có bài miễn phí, người học &...