Sự thật về D-COM 3G
+ Internet không dây
+ Không giới hạn
+ Không quá 120.000đ/tháng

Nó là thế này đây:
Khách hàng dùng DCOM 3G trả trước đăng ký tính năng này sẽ được dùng Internet không giới...