View quán là 1 phần và phần còn lại cũng ko kém phần quan trọng đó là chất lượng của cafe được phục vụ tại quán nữa phải ko mọi người?!?!?