Mình ở SG nghe toàn MêLinh với cái quán nào mà trên đường đi Thác Voi ý nhỉ?