cái này do bạn thay đổi lượng lớn url của bạn khi update trang web.
bạn hãy check vào checkbox đầu tiên để chọn tất cả, sau đó click vào đánh dấu là cố định, thì nó sẽ mất.
Tuy nhiên, bạn cần phải...