Họ Tên: Nguyễn Tuấn Anh
Nick trên diễn đàn: killer0311
Skype ( Bắt buộc ): killer03114 ( Tuan Anh )
Facebook: Anh Râu Percussion https://www.facebook.com/killer.0311
Năm sinh: 1990
Nơi ở...