Họ Tên: Lâm Thị Kim Trúc
Nick trên diễn đàn: Bolero
Skype(Bắt buộc): truckim.04
Facebook: Bolero Kim
Năm sinh: 1990
Nơi ở hiện tại: TP Hồ Chí Minh
Nghề nghiệp: nhân viên
Sở trường: viết bài...