Đáp án môn tiếng Anh mã đề 537 đại học 2012, đáp án chính thức của Bộ GD ĐT sẽ được cập nhật sau tại mục này:

http://diemthi.24h.com.vn/upload/dethi_dapan/de_thi_dhcd/2012/1341465188_anh-537.jpg