Hôm nay con tôi 4 tuổi đi học tiếng anh ở trường Kangaroo về thấy con nó hát bài này mà không biết bài gì. Vậy hỏi thử mọi người bài này bài gì nha
: " Walking walking walking.
No...