Nếu b đang cần thì mua ip7 đi, còn ko thì đợi ổn định giá đã rồi hẵng mua 8 b ạ :)