Điều kiện cho phép thì chơi iPhone 8 plus:
- Số 8 đẹp hơn may mắn số 7 nhiều!
- iPhone 8 plus hoàn thiện đẹp hơn iphone 7 plus
- Chip sử lý tốt hơn mạnh mẽ hơn
- Ios hỗ trợ lâu hơn hoặc sau này...