Cá nhân mình, mình vẫn thích những mẫu nhỏ gọn như 6s hoặc 7 thường. Không thích dùng plus lắm, to với lại vướng víu. Có tiền mình vẫn chọn 7 hoặc 8 thường. Nói chung 2 mẫu đều đẹp :D