Chào mọi người, mình cần tìm đoạn nhạc này được phát trong chung kết chương trình Ngôi sao phương nam 2016, mình đã xử lý 1 chút nên hơi nhỏ, mình tăng âm lượng thì nó nhiễu quá, mình muốn tìm bản...